ΜΗΛΑ

Οι εγκαταστάσεις καλλιέργειας μηλιάς.

​Μ-9
Υποκείμενο για μηλιά. Πάρα πολύ καλή συμφωνία με όλες τις ποικιλίες. Κατάλληλο για μεταφύτευση. Ανθεκτικό σε φυτόφθορα.  Ανθεκτικό σε ξηρά εδάφη. Τα φυτά που είναι εμβολιασμένα σ' αυτό το υποκείμενο έχουν λιγότερη ζωηρότητα (περίπου 60%), μπαίνουν 
νωρίτερα στην καρποφορία, έχουν καλύτερη ποιότητα του καρπού και υψηλότερη παραγωγικότητα σε σχέση με τα σπορόφυτα.

​Μ-26
Υποκείμενο για μηλιά. Συμφωνία με όλες τις ποικιλίες. Αντέχει σε ξηρά εδάφη. Κατάλληλο για βαριά και υγρά εδάφη. Κατάλληλο για μεταφύτευση. Τα φυτά εμβολιασμένα σ' αυτό το υποκείμενο έχουν λιγότερη ζωηρότητα (περίπου 40 %), μπαίνουν νωρίτερα στην καρποφορία, έχουν καλύτερη ποιότητα του καρπού και υψηλότερη παραγωγικότητα σε σχέση με τα σπορόφυτα μηλιάς.

​MM 106
Υποκείμενο για μηλιά. Συμφωνία με όλες τις ποικιλίες. Αντέχει σε ξηρά εδάφη. Κατάλληλο για βαριά εδάφη και αντέχει στην φυτόφθορα. Τα φυτά εμβολιασμένα σ' αυτά τα υποκείμενα έχουν λιγότερη ζωηρότητα (περίπου 30 %), μπαίνουν νωρίτερα στην καρποφορία, έχουν καλύτερη ποιότητα του καρπού και υψηλότερη παραγωγικότητα σε σχέση με τα σπορόφυτα μηλιάς. Προτείνεται σε αδύναμες ποικιλίες.

ΑΧΛΑΔΙΑ

Οι εγκαταστάσεις καλλιέργειας αχλαδιάς.

OHF (OLD HOME Χ FARMINGDALE)
Υποκείμενα που θα χρησιμοποιηθούν για τη μη σθεναρή ποικιλία αχλαδιών. Ανθεκτικά στην ερβίνια, στους νηματώδεις και στη φυτόφθορα. Ανεκτικά στην ξηρασία και στη χλώρωση, κατάλληλα για επαναφύτευση. Τα φυτά που εμβολιάζονται σ'αυτό το υποκείμενο παρουσιάζουν βαθύ ριζικό σύστημα και καλή βλαστικότητα. Τα φυτά δεν χρειάζονται την υποστήριξη του συστήματος. Όλες οι ποικιλίες αχλαδιών παρουσιάζουν τέλεια συμβατότητα με αυτό το υποκείμενο και λιγότερο σθένος (-30-35%) σε σύγκριση με εκείνες που εμβολιάζονται σε σποριόφυτα.


EMΑ (QUINCE OF D' ANGERS)
Υποκείμενο για αχλάδια (ασυμβίβαστο με ποικιλίες "KAISER" και "WILLIAMS"). Ανθεκτικό σε νηματώδεις, κατάλληλο για βαριά και υγρά εδάφη. Επιτυχώς αντέχουν σε ξηρά και ασβεστούχα εδάφη (λιγότερο από 5% ενεργού άσβεστου). Οι ποικιλίες αχλαδιάς εμβολιασμένες σ'αυτό το υποκείμενο έχουν λιγότερη ανάπτυξη (- 40%), μπαίνουν νωρίτερα στην καρποφορία, έχουν καλύτερη ποιότητα του καρπού και υψηλότερη παραγωγικότητα σεσχέση με τα σποριόφυτα.α

​ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ

​Myrobolan 29C (Primus cerasifera)
Υποκείμενα για τα δαμάσκηνα και για τις περισσότερες από τις ποικιλίες δαμάσκηνου.
 Κατάλληλο για όλους τους τύπους εδάφους, είναι καλά προσαρμοσμένα στα βαριά και δύσκολα διαπερατά εδάφη. Ανθεκτικά σε ασβεστολιθικά εδάφη (8-9% του ενεργού ασβέστη). Κατάλληλο για επαναφύτευση. Όλες οι ποικιλίες δαμάσκηνων παρουσιάζουν τέλεια συμβατότητα εμβολιασμού και υψηλή παραγωγικότητα.

​(Ποικιλίες που προστατεύονται από δικαιώματα δεν παράγονται από το φυτώριό μας)

ΒΕΡΙΚΟΚΑ

​Myrobolan 29C (Primus cerasifera)
Υποκείμενα για τα βερύκοκα και για τις περισσότερες από τις ποικιλίες βερύκοκου.

Κατάλληλο για όλους τους τύπους εδάφους, είναι καλά προσαρμοσμένα στη βαριά και δύσκολα διαπερατά εδάφη.Ανθεκτικά σε ασβεστολιθικά εδάφη (8-9% του ενεργού ασβέστη).

Κατάλληλο για επαναφύτευση. Όλες οι ποικιλίες βερύκοκων παρουσιάζουν τέλεια συμβατότητα εμβολιασμού και υψηλή παραγωγικότητα.

​(Ποικιλίες που προστατεύονται από δικαιώματα δεν παράγονται από το φυτώριό μας)