Η επιχείρηση φυτωρίων ΜΠΡΑΝΙΩΤΗ είναι μια οικογενειακή επιχείρηση η οποία έχει δημιουργηθεί από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 για να μπορέσει να καλύψει την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση δενδρυλλίων οπωροφόρων δέντρων, τα οποία ήταν και είναι η αρχική υποδομή για την ευοίωνη προοπτική της δενδροκομίας.
Η πρωτοτυπία των φυτωρίων μας είναι ότι από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα είμαστε οι μόνοι και οι πρώτοι που διαθέτουμε όλα τα είδη μας μόνο σε υποκείμενα ιστοκαλλιέργειας (in vitro). Επίσης, διαθέτουμε για όλα τα είδη οπωροφόρων δένδρων, το ανάλογο υποκείμενο με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που χρειάζεται να έχει, για την σίγουρη επιτυχία της καλλιέργειας σε οποιοδήποτε σύστημα φύτευσης και εδάφους.

Πάντοτε φροντίζαμε οι ποικιλίες όλων των ειδών να είναι οι πλέον σύγχρονες και οι πιο αποδοτικές για τους συνεργάτες μας. Αυτό το επιτυγχάνουμε με την συνεχή παρακολούθηση όλων των σύγχρονων τάσεων της αγοράς και του καταναλωτή. Επίσης αξιολογούμε σε δικό μας χώρο, όλες τις νέες ποικιλίες.

Εκτός από την Ελλάδα την τελευταία δεκαπενταετία, η εταιρεία μας δραστηριοποιείται και εξάγει τα προϊόντα της, σε όλα τα Βαλκάνια, Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη και Κεντρική Ασία.

Βασικός και πρωταρχικός στόχος της εταιρείας μας είναι η παρακολούθηση των δενδρυλλίων σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους. Αυτό επιτυγχάνεται με συνεχή και σωστή γεωτεχνική υποστήριξη, κατόπιν επισκέψεως στους οπωρώνες σας.

ΦΥΤΩΡΙΑ ΜΠΡΑΝΙΩΤΗ
Αριστοτέλους 246
590 33, Μακροχώρι Ημαθίας
Τηλ.: 23310-43100
Fax: 23310-43223
Email: 
k_bran@otenet.gr